Convening 24 January 2012
Hakkinda

İstanbul Seminerleri

Felsefeciler Boğazı Birleştiriyor

“Farklılıklar Arası Yakın Karşılaşmalar”: Her bahar farklı kültürlerden gelen bağımsız düşünce insanları demokrasinin, insan haklarının ve dinin geleceğini bir hafta boyunca tartışıyorlar. (En son konferansın katılımcılarını buradan öğrenebilirsiniz). Yaz okuluyla düşünce kuruluşu arasında bir organizasyon olan İstanbul Seminerleri tanınmış bilim insanlarından ve öğrencilerden oluşan bir topluluğun kültürel buluşması olarak kurulmuştur.

Roma merkezli Reset-Medeniyetler Üzerine Diyalog çok sayıda ve farklı alanlardan gelen düşünce insanlarının katılımıyla yapılan özellikle Müslüman coğrafyaya odaklı uluslararası toplantılar ve mülakatlarla on yılı aşkın süredir kültürlerarası anlayışı geliştirmeye çalışmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için lütfen websayfamızı inceleyin.

ResetDoc Seminerleri toplumsal bilimler, siyasal kuram, sosyoloji, hukuk ve ilahiyat alanlarında çalışan deneyimli bilim insanlari, genç akademisyenler ve doktora adayları arasında kültürel, entellektüel ve akademik ilişkiler ağını geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedeflemektedir. Amacımız Doğu ve Batı’nın farklı jeopolitik ve kültürel alanlarına ait demokrat entellektüeller ve kaanat önderleri arasında karşılıklı anlayış ve etkileşimi etkinleştirmektir. ResetDoc çatışma ve nefret yerine diyalog ve saygıyı savunur.

Daha önceki seminerlerde tartışılan konular arasında: 1.Post-Sekülarizm (2008); 2.Din, İnsan Hakları ve Çokkültürcü Yargı (2009); 3.Liberalizmin Yeniden Düzenlenmesi: Çoğulculuk, Entegrasyon, Kimlikler (2010); ve 4.Gücenmeyi Aşmak (2011).

İstanbul Seminerleri’nin Beşincisi “Zor Zamanlarda Demokrasinin Vaatleri” konusuyla Mart 19-24 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yapılacaktır.

Konferanslar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleşmekte ve dünyanın birçok yerinden önemli sayıda bilim insanı ve öğrencinin katılmcı olarak ilgisini çekmektedir.

İstanbul Seminerleri’nde sunulan bildiriler Sage Yayınları’ndan çıkan Philosophy and Social Criticism dergisinde yayınlanmaktadır.

Yürütme Kurulu

Seyla Benhabib, Giancarlo Bosetti, Alessandro Ferrara, Abdou Filali-Ansary, Nina zu Fürstenberg, Nilüfer Göle, Ferda Keskin, Nadia Urbinati.

Bilimsel Koordinatör

Volker Kaul (volkerkaul@reset.it)

Organizasyon

Reset-Medeniyetler Üzerine Diyalog

İletişim: info@istanbulseminars.org

SUPPORT OUR WORK

 

Please consider giving a tax-free donation to Reset this year

Any amount will help show your support for our activities

In Europe and elsewhere
(Reset DOC)


In the US
(Reset Dialogues)


x