Convening 24 January 2012
Program

İstanbul Seminerleri Mayıs 19-24, 2012

Felsefeciler Boğazı Birleştiriyor
Farklılıklar Arası Yakın Karşılaşmalar

“Zor Zamanlarda Demokrasinin Vaatleri”
Konu
: Demokrasinin vaat ettikleri özellikle maddi koşullardaki değişiklikler nedeniyle birçok sorunla karşı karşıya. Batı demokrasileri ciddi ekonomik ve mali bunalım ve yaşlanan nüfus karşında yeni çözümler bulmak zorundalar. Arap ülkeleri yoksulluk ve eşitsizliğe karşı olduğu kadar görülmemiş genç nüfus artışının getirdiği sorunlar için de bütün umutlarını demokrasiye bağladılar.

Önemli Noktalar: Ekonomide demokratik katılımın ve siyasal müzakerenin yöntemi ve sınırları nelerdir? Arap Baharı, Arap ülkelerinde vatandaşlar ve özellikle kadınlar için daha fazla hak getirecek mi? Adalet talepleri yeni siyasi sorumluluk, siyasi muhakeme ve liderlik biçimleriyle ne şekilde biraraya gelecek?

Cumartesi 19 Mayıs, Pazar 20 Mayıs, Pazartesi 21 Mayıs, Salı 22 Mayıs, Çarşamba 23 Mayıs: 10:00 den 04:00 kadar

Perşembe 24 Mayıs: 10:00 dan 12:00

SUPPORT OUR WORK

 

Please consider giving a tax-free donation to Reset this year

Any amount will help show your support for our activities

In Europe and elsewhere
(Reset DOC)


In the US
(Reset Dialogues)


x